Projekt „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pt. „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach” o numerze RPPK.08.03.00-18-0037/21 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzona zostanie nowa wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle. Zlokalizowanie wypożyczalni w Jaśle przyczyni się do poprawy dostępności dla osób mieszkających w powiecie jasielskim i jego bezpośrednich okolicach do usług zdrowotnych polegających na zapewnieniu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dostępu do wysokiej jakości, profesjonalnego i bezpłatnego sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Obszar, na którym realizowany jest projekt, tj. powiat jasielski oraz gmina Brzostek w powiecie dębickim i gmina Frysztak w powiecie strzyżowskim, położony jest peryferyjnie względem centralnego ośrodka miejskiego województwa podkarpackiego, czyli Rzeszowa. Jest on również znacznie oddalony od ośrodków, w których Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi swoją działalność charytatywną i pomocową. Południowe krańce tego obszaru to tereny trudno dostępne, często wykluczone komunikacyjnie, jednocześnie odznaczające się niskim poziomem rozwoju gospodarczego, zmagające się z wysokim na tle reszty regionu stopniem bezrobocia i ubóstwa.

Mamy nadzieję, że zlokalizowana w Jaśle wypożyczalnia przyczyni się do poprawy komfortu życia osób wymagających opieki lub wsparcia zamieszkałych na ww. terenie dzięki udostępnieniu im do bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Zapraszamy do korzystania z usług nowej wypożyczalni. Więcej informacji podamy wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *