Zakończenie realizacji projektu „Sprzęt pomaga II”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku zakończył się okres realizacji projektu pt. „Sprzęt pomaga II”, który zakładał doposażenie oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie w latach 2020-2022.

Projekt „Sprzęt pomaga II” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć TUTAJ.

Jednocześnie Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, że po zakończeniu projektu „Sprzęt pomaga II” nadal udzielać będzie wsparcia osobom wymagającym korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w zakresie zbliżonym do wsparcia oferowanego w ww. projekcie.

Szczegółowe informacje nt. zasad wypożyczenia sprzętu po dniu 1 stycznia 2023 roku można znaleźć TUTAJ.