Informacje dla uczestników projektu „Sprzęt pomaga II”

Powoli, aczkolwiek nieuchronnie zbliża się koniec okresu realizacji projektu pt. „Sprzęt pomaga II”, który zakładał doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zapewniając funkcjonowanie ww. czterech wypożyczalni od 1 stycznia 2020 roku do końca br., czyli do 31 grudnia 2022 roku.

Osoby, które korzystają z usług wypożyczalni w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach bądź Cmolasie do końca roku mogą przedłużyć okres wypożyczenia sprzętu (podpisać aneks do umowy) na dotychczasowych zasadach. Po 1 stycznia 2023 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej nadal będzie prowadzić wypożyczalnię w ww. czterech lokalizacjach, jednak zmienią się nieznacznie zasady wypożyczenia sprzętu. Główna zmiana polegać będzie na wprowadzeniu częściowej odpłatności za korzystanie z usług wypożyczalni, aby móc pokryć koszty jej prowadzenia.

Więcej informacji wkrótce.