Od dnia 1 kwietnia 2023 roku działalność wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Tyczynie zostaje zawieszona do odwołania. Tym samym od 1 kwietnia 2023 roku oddział wypożyczalni w Tyczynie pozostawać będzie w gotowości do świadczenia usług o charakterze zbliżonym do oferowanych do tej pory.

Informacje o wypożyczalni

Wypożyczalnia w Rzeszowie przez wiele lat dysponowała niewielką ilością sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, którego użyczała nieodpłatnie osobom potrzebującym. W 2017 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęła realizację projektu „Sprzęt pomaga”, dzięki któremu doposażono wypożyczalnię w Rzeszowie w najnowszy, profesjonalny i wysokiej jakości sprzęt oraz utworzono trzy kolejne punkty w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie.

W latach 2020-2022 w ww. czterech wypożyczalniach realizowano projekt „Sprzęt pomaga II”, który stanowił bezpośrednią kontynuację pierwszego i zapewnił funkcjonowanie wypożyczalni we wspomnianych czterech lokalizacjach. Dokupiono również nowych urządzeń oraz zapewniono serwis sprzętu posiadanego wcześniej.

Obydwa projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Aktualnie wypożyczalnia dysponuje ok. 800 miejscami świadczenia usług zdrowotnych w postaci wypożyczenia sprzętu, tzn. ok. 800 osób może skorzystać z usług wypożyczalni jednocześnie.


Kto może skorzystać z wypożyczalni

Asortyment, którym dysponują wypożyczalnie jest bardzo szeroki tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami. Są to m. in. łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, laski, chodziki, podnośniki, pionizatory, koncentratory tlenu, inhalatory, lampy, ciśnieniomierze, ortezy oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej m. in. piłki, rowerki, steppery, wioślarze i in.

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tzn. które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego i u których istnieje konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego. Ponadto wypożyczalnia świadczy usługi osobom, które mieszkają na terenie diecezji rzeszowskiej oraz części powiatów rzeszowskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i jasielskiego, które nie wchodzą w skład diecezji.

UWAGA! WAŻNE!

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wypożyczalnia w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie wypożycza sprzęt osobom potrzebującym za odpłatnością, w wysokości która umożliwi dalsze funkcjonowanie ww. placówek. Wysokość opłaty za wypożyczenie sprzętu określa cennik dostępny na naszej stronie internetowej oraz w wypożyczalniach.

Od 1 stycznia 2023 roku nie wymagamy również zaświadczenia lekarskiego!


NR RACHUNKU DO DOKONYWANIA OPŁAT ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU:
49 1020 4391 0000 6302 0227 8133

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy na podstawie pisemnej umowy zawieranej z wypożyczalnią. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest wypożyczenie go po podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o kolejne miesiące – konieczne jest wtedy podpisanie aneksu do umowy.

Wypożyczalnia nie dokonuje rezerwacji sprzętu ani nie tworzy listy oczekujących.

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.


Adresy wypożyczalni

Rzeszów
wypożyczalnia główna

ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów Telefon: 178-521-658 w.26

Tyczyn
powiat rzeszowski

ul. Świętego Krzyża 12 36-020 Tyczyn Telefon: 665-522-565

Ropczyce
powiat ropczycko-sędziszowski

ul. Adama Mickiewicza 59 39-100 Ropczyce Telefon: 502-180-375

Cmolas
powiat kolbuszowski

36-105 Cmolas 273 Telefon: 177-100-147, 781-196-064