Informacje o projekcie

Projekt „Sprzęt pomaga II” zakłada doposażenie oraz funkcjonowanie czterech wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych: w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie.

Asortyment, którym dysponują wypożyczalnie jest bardzo szeroki tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami. Są to m. in. łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, laski, chodziki, podnośniki, pionizatory, koncentratory tlenu, inhalatory, lampy, ciśnieniomierze, ortezy oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej m. in. piłki, rowerki, steppery, wioślarze i in.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0019/19

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 3 504 625,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 978 931,25 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 1800 osób niesamodzielnych, które zamieszkują na terenie miasta Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, kolbuszowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego a także gminy Brzostek w powiecie dębickim.

Spodziewane efekty realizacji projektu:

  • zostanie wsparte 800 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejące po zakończeniu projektu,
  • u 540 uczestników nastąpi poprawa stanu zdrowia,
  • u 1080 uczestników nastąpi poprawa komfortu życia,
  • zostanie zakupionych 1986 szt. sprzętu.

Kto może skorzystać z projektu

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

● są niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego,
● istnieje u nich konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego,
● zamieszkują w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego, na terenie Rzeszowa, pow. jasielskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego,  lub gminy Brzostek w pow. dębickim.

Niesamodzielność oraz konieczność korzystania ze sprzętu musi zostać potwierdzona przez lekarza na zaświadczeniu, którego wzór można pobrać z naszej strony internetowej lub z wypożyczalni.

Zaświadczenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, tzw. lekarz rodzinny) lub specjalista.

Z zaświadczeniem lekarskim należy zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest od razu podpisanie umowy wypożyczenia.

UWAGA! WAŻNE!

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wzór upoważnienia można pobrać z naszej strony internetowej.

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia. Należy wówczas przedłożyć kolejne zaświadczenie lekarskie.


Adresy wypożyczalni

Rzeszów
wypożyczalnia główna

ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów Telefon: 178-521-658 w.26

Tyczyn
powiat rzeszowski

ul. Świętego Krzyża 12 36-020 Tyczyn Telefon: 665-522-565

Ropczyce
powiat ropczycko-sędziszowski

ul. Adama Mickiewicza 59 39-100 Ropczyce Telefon: 502-180-375

Cmolas
powiat kolbuszowski

36-105 Cmolas 273 Telefon: 177-100-147, 781-196-064