Informacje dla uczestników projektu „Sprzęt pomaga II”

Powoli, aczkolwiek nieuchronnie zbliża się koniec okresu realizacji projektu pt. „Sprzęt pomaga II”, który zakładał doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie. …