Start Aktualności
Aktualności
Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka w Rzeszowie - ZAPROSZENIE ! PDF Drukuj Email

plakat_1

Serdecznie zapraszam

ks. Stanisław Słowik

dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej


Poprawiony: piątek, 19 maja 2017 07:52
 
Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Rzeszowskiej !!! PDF Drukuj Email

„I tak ta akcja dobroci trwa przez 25 lat…” - tymi słowami z wiersza Cecylii Juruś - członkini Parafialnego Zespołu Caritas z Rożnowic - wypowiedzianymi 6 maja 2017 r. w rzeszowskiej Farze przed Mszą św. koncelebrowaną przez Biskupa Rzeszowskiego wraz z biskupem Edwardem, rozpoczynam krótką relację obchodów srebrnego jubileuszu diecezjalnej Caritas.

Zgromadzonych w kościele przywitał ks. Stanisław Słowik, pozdrawiając kapłanów na czele z dyrektorem Caritas Polska - ks. prałatem Marianem Suboczem, jego zastępcą oraz diecezjalnymi dyrektorami z Przemyśla, Zamościa i Tarnowa. Słowa powitania skierował również do wszystkich pracowników Caritas, wolontariuszy PZC, SKC, wychowawców kolonii, dobrodziejów, przedstawicieli parlamentu, Urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego, służb mundurowych, pracowników Miasta Rzeszowa oraz samorządów z powiatów i gmin, Bractw św. Józefa i św. Michała, Rycerzy Kolumba i pocztów sztandarowych.

Czytania liturgiczne i śpiew psalmu przygotowała młodzież SKC z IX Gimnazjum z Rzeszowa, a modlitwę wiernych odczytała Grażyna Dąbek z PZC OO. Bernardynów.

W homilii biskup Jan Wątroba powiedział m. in.: „Dzieła miłosierdzia uwiarygadniają głoszenie Ewangelii i czynią autentycznym i skutecznym całe apostolstwo. To one, czyny miłosierdzia Caritas, są wizerunkiem Kościoła.(…) Dziękujemy Panu Bogu za ludzi, których powołał, natchnął i uczynił sprawnymi narzędziami swej wszechmocnej ręki. Nade wszystko dziękujemy i modlimy się serdecznie za bpa Kazimierza Górnego – człowieka wielkiej wrażliwości, który już wcześniej był tak bardzo związany z dziełami miłosierdzia, bpa Edwarda Białogłowskiego, dyrektorów Caritas i zarząd Caritas, siostry nazaretanki, pracowników Caritas i placówek charytatywnych, dyrektorów i nauczycieli szkół, opiekunów Szkolnych Kół Caritas, parlamentarzystów, samorządowców, lekarzy, przedsiębiorców, duszpasterzy i wolontariuszy.(…) Te wszystkie dzieła i ludzie w nie zaangażowani świadczą, że wiara na rzeszowskiej ziemi nie jest martwa, ale wydaje owoce. To uczynki, które czynią nasze chrześcijaństwo wiarygodnym.”

Po Mszy św. wszyscy za pocztami sztandarowymi przeszli do Filharmonii Podkarpackiej, gdzie wspólnym odśpiewaniem hymnu Ubi Caritas rozpoczęto drugą część jubileuszu. W imieniu organizatorów zebranych powitali konferansjerzy - Justyna Polanowska i ks. Tomasz Nowak. Gośćmi uroczystości byli m. in.: marszałek województwa Władysław Ortyl wraz z Zarządem i przewodniczącym sejmiku Jerzym Cyprysiem, wicewojewoda Piotr Pilch, wiceprezydent Miasta Rzeszowa Andrzej Gutkowski, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, senatorowie Alicja Zając i Zdzisław Pupa, posłowie Wojciech Buczak, Krystyna Wróblewska, Mieczysław Miazga i Bogdan Rzońca oraz poseł do parlamentu europejskiego Stanisław Ożóg. W świętowaniu uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie z licznych miejscowości naszej diecezji.

Krótka prezentacja zdjęciowa umożliwiła zgromadzonym zapoznanie się z bogatą działalnością Caritas, a także z listą osób nagrodzonych w ciągu 25 lat statuetką „Miłosierny Samarytanin”. Po projekcji konferansjerzy zaprosili na scenę Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę, dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza oraz zarząd Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisława Słowika, ks. Władysława Jagustyna, ks. Bogdana Janika, ks. Piotra Potyrałę i s. Joannę Smagacz, aby wręczyli kolejne statuetki.

Pierwszym laureatem nagrody był ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba, a po Ekscelencji zaproszono po jej odbiór: ks. prałata Tadeusza Wołosza, ks. prałata Stanisława Mazura, ks. prałata Jerzego Gondka, ks. prałata Stanisława Jezierskiego, Bogumiłę Zając, Irenę Koncewicz, Marię Sękowską, Marię Trałkę, Annę Bereś, burmistrza Głogowa Młp. - Pawła Baja, Katolickie Radio VIA, Radio Rzeszów i TVP – Oddział w Rzeszowie.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia i gratulacje. Głos zabrali: marszałek województwa Władysław Ortyl, wicewojewoda Piotr Pilch, wiceprezydent Rzeszowa Andrzej Gutkowski oraz poseł Wojciech Buczak i senator Alicja Zając. List gratulacyjny przesłał również marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Dyrektor Caritas Polska - ks. dr Marian Subocz podziękował diecezjalnej Caritas za uczestniczenie w inicjatywach Caritas Polska, a zwłaszcza za zapoczątkowanie działalności Szkolnych Kół Caritas.

Najmilszym akcentem świętowania był koncert pt. „Pomyśl Polsko” w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Solistami byli m.in. dwaj bracia pochodzący z Rzeszowa - Robert i Ryszard Cieśla.

Po występie słowa podziękowania wypowiedział bp Jan Wątroba oraz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Poczęstunek przygotowany przez restaurację Sabatini, firmę Res-Drob oraz „Alfred”, a podany przy pomocy młodzieży Zespołu Szkół Gospodarczych i SKC z IX Gimnazjum w Rzeszowie - zakończył uroczystości.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej dziękuje wszystkim za udział w świętowaniu, za złożone życzenia i gratulacje poparte wartościowymi pamiątkami oraz za wpisy w kronice.

Jubileusz_6

Jubileusz_5


Poprawiony: piątek, 19 maja 2017 07:40
Więcej…
 
Poświęcenie Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Głogowie Małopolskim ! PDF Drukuj Email

W Tygodniu Miłosierdzia - 26 kwietnia 2017 r. – biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał poświęcenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Okręgu Caritas w Głogowie Małopolskim. W ośrodku tym przebywają chorzy po leczeniu szpitalnym i Ci, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić pełnej opieki pielęgnacyjnej. Placówka przygotowana jest na przyjęcie 40 osób.

W uroczystości uczestniczyło ok. 150 osób, wśród nich m.in.: poseł Wojciech Buczak, wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek, przedstawiciel wojewody dr Rafał Czupryk, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj, dyrektor WUP Tomasz Czop, burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj i wielu przedstawicieli z placówek medycznych oraz wielorakich ośrodków pomocy społecznej.

W homilii biskup rzeszowski nawiązując do aktualnego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście” powiedział m.in. „Przeżywamy wydarzenie historyczne dla Głogowa i dla diecezji rzeszowskiej na przedłużeniu Roku Miłosierdzia, a także w roku 25-lecia diecezji rzeszowskiej. (…) Historię Kościoła można czytać jako realizację tego zadania, uczniowie poszli, a Pan współdziała z nimi. Pan pomnaża dobro. Wraz z posługą Słowa, z głoszeniem Dobrej Nowiny uczniowie Chrystusa podejmują posługę wobec najuboższych, wobec potrzebujących, wobec chorych i tak naprawdę dopiero te dzieła, ta czynna miłość bliźniego uwiarygadnia każde z ich słów. Dzięki podejmowanej służbie dla człowieka potrzebującego, dzięki ofiarności i poświęceniu dla biednych, słowa, które głoszą są przyjmowane z wdzięcznością, ze zrozumieniem i znajdują naśladowców.”

Pasterz podziękował miejscowej parafii, jak również wszystkim sponsorom i dobrodziejom, na czele z pierwszym darczyńcą, za to tak potrzebne dzieło miłosierdzia.

 

 

ZPO_1

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


Poprawiony: wtorek, 09 maja 2017 07:53
 
XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Krakowa ! PDF Drukuj Email

Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia w dniu 29 kwietnia 2017 r. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie przybyło blisko 2500 pracowników i wolontariuszy Caritas z całej Polski. Prawie 200 pątników miłosierdzia, w tym pracownicy i wolontariusze PZC, SKC to pielgrzymi z diecezji rzeszowskiej.

Czternasta już pielgrzymka środowisk Caritas odbyła się pod hasłem „Czy jesteście zdolni do marzeń?”. Motto tej pielgrzymki to słowa Papieża Franciszka wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży: „Czy jesteście zdolni do marzeń? Kiedy serce jest otwarte, jest zdolne do marzeń, bo jest w nim miejsce na miłosierdzie. Jest miejsce na czułość wobec tych, którzy cierpią. Jest miejsce, by stanąć obok tych, którzy w sercu nie mają pokoju albo którym brakuje tego, co potrzebne do życia, lub którym brakuje najpiękniejszej rzeczy – wiary, miłosierdzia.”

Wszystkich pielgrzymów w Bazylice Bożego Miłosierdzia przywitał ks. dr Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska.

Następnie ks. Marcin Kowalewski CMF wygłosił konferencję pt. „Idźcie i odpocznijcie nieco”, przypominając w niej pielgrzymom o roli i potrzebie odpoczynku w życiu człowieka zaangażowanego w wolontariat.

Punktem centralnym pielgrzymki była wspólna Eucharystia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, który zwrócił się do zebranych w Łagiewnikach, następującymi słowami: „bez Chrystusa nawet najbardziej spektakularne czyny miłosierdzia to nic”, a „duchowa radość jest pierwszym owocem czynów miłosierdzia”. „Jeśli troska o zbawienie będzie najważniejsza, to nie zabraknie troski o ubogich, bo troska o ubogich służy zbawieniu”.

Pątnikom z 23 diecezji w modlitwie i uwielbieniu towarzyszył młodzieżowy zespół z Tymowej (diecezja tarnowska).

W drugiej części pielgrzymki wszyscy uczestnicy przemieścili się do Sanktuarium Jana Pawła II na nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia. Błogosławieństwo bpa Wiesława Szlachetki zakończyło tę szczególną pielgrzymkę.

Pracownicy rzeszowskiej Caritas, jak również wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas oraz młodzież ze Szkolnych Kół Caritas odjechali ubogaceni duchowo.

Organizatorami Pielgrzymi były Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

Łagiewniki_10

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


Poprawiony: wtorek, 09 maja 2017 07:53
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 167