Start Aktualności Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Rzeszowskiej !!!
Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Rzeszowskiej !!! PDF Drukuj Email

„I tak ta akcja dobroci trwa przez 25 lat…” - tymi słowami z wiersza Cecylii Juruś - członkini Parafialnego Zespołu Caritas z Rożnowic - wypowiedzianymi 6 maja 2017 r. w rzeszowskiej Farze przed Mszą św. koncelebrowaną przez Biskupa Rzeszowskiego wraz z biskupem Edwardem, rozpoczynam krótką relację obchodów srebrnego jubileuszu diecezjalnej Caritas.

Zgromadzonych w kościele przywitał ks. Stanisław Słowik, pozdrawiając kapłanów na czele z dyrektorem Caritas Polska - ks. prałatem Marianem Suboczem, jego zastępcą oraz diecezjalnymi dyrektorami z Przemyśla, Zamościa i Tarnowa. Słowa powitania skierował również do wszystkich pracowników Caritas, wolontariuszy PZC, SKC, wychowawców kolonii, dobrodziejów, przedstawicieli parlamentu, Urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego, służb mundurowych, pracowników Miasta Rzeszowa oraz samorządów z powiatów i gmin, Bractw św. Józefa i św. Michała, Rycerzy Kolumba i pocztów sztandarowych.

Czytania liturgiczne i śpiew psalmu przygotowała młodzież SKC z IX Gimnazjum z Rzeszowa, a modlitwę wiernych odczytała Grażyna Dąbek z PZC OO. Bernardynów.

W homilii biskup Jan Wątroba powiedział m. in.: „Dzieła miłosierdzia uwiarygadniają głoszenie Ewangelii i czynią autentycznym i skutecznym całe apostolstwo. To one, czyny miłosierdzia Caritas, są wizerunkiem Kościoła.(…) Dziękujemy Panu Bogu za ludzi, których powołał, natchnął i uczynił sprawnymi narzędziami swej wszechmocnej ręki. Nade wszystko dziękujemy i modlimy się serdecznie za bpa Kazimierza Górnego – człowieka wielkiej wrażliwości, który już wcześniej był tak bardzo związany z dziełami miłosierdzia, bpa Edwarda Białogłowskiego, dyrektorów Caritas i zarząd Caritas, siostry nazaretanki, pracowników Caritas i placówek charytatywnych, dyrektorów i nauczycieli szkół, opiekunów Szkolnych Kół Caritas, parlamentarzystów, samorządowców, lekarzy, przedsiębiorców, duszpasterzy i wolontariuszy.(…) Te wszystkie dzieła i ludzie w nie zaangażowani świadczą, że wiara na rzeszowskiej ziemi nie jest martwa, ale wydaje owoce. To uczynki, które czynią nasze chrześcijaństwo wiarygodnym.”

Po Mszy św. wszyscy za pocztami sztandarowymi przeszli do Filharmonii Podkarpackiej, gdzie wspólnym odśpiewaniem hymnu Ubi Caritas rozpoczęto drugą część jubileuszu. W imieniu organizatorów zebranych powitali konferansjerzy - Justyna Polanowska i ks. Tomasz Nowak. Gośćmi uroczystości byli m. in.: marszałek województwa Władysław Ortyl wraz z Zarządem i przewodniczącym sejmiku Jerzym Cyprysiem, wicewojewoda Piotr Pilch, wiceprezydent Miasta Rzeszowa Andrzej Gutkowski, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, senatorowie Alicja Zając i Zdzisław Pupa, posłowie Wojciech Buczak, Krystyna Wróblewska, Mieczysław Miazga i Bogdan Rzońca oraz poseł do parlamentu europejskiego Stanisław Ożóg. W świętowaniu uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie z licznych miejscowości naszej diecezji.

Krótka prezentacja zdjęciowa umożliwiła zgromadzonym zapoznanie się z bogatą działalnością Caritas, a także z listą osób nagrodzonych w ciągu 25 lat statuetką „Miłosierny Samarytanin”. Po projekcji konferansjerzy zaprosili na scenę Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę, dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza oraz zarząd Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisława Słowika, ks. Władysława Jagustyna, ks. Bogdana Janika, ks. Piotra Potyrałę i s. Joannę Smagacz, aby wręczyli kolejne statuetki.

Pierwszym laureatem nagrody był ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba, a po Ekscelencji zaproszono po jej odbiór: ks. prałata Tadeusza Wołosza, ks. prałata Stanisława Mazura, ks. prałata Jerzego Gondka, ks. prałata Stanisława Jezierskiego, Bogumiłę Zając, Irenę Koncewicz, Marię Sękowską, Marię Trałkę, Annę Bereś, burmistrza Głogowa Młp. - Pawła Baja, Katolickie Radio VIA, Radio Rzeszów i TVP – Oddział w Rzeszowie.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia i gratulacje. Głos zabrali: marszałek województwa Władysław Ortyl, wicewojewoda Piotr Pilch, wiceprezydent Rzeszowa Andrzej Gutkowski oraz poseł Wojciech Buczak i senator Alicja Zając. List gratulacyjny przesłał również marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Dyrektor Caritas Polska - ks. dr Marian Subocz podziękował diecezjalnej Caritas za uczestniczenie w inicjatywach Caritas Polska, a zwłaszcza za zapoczątkowanie działalności Szkolnych Kół Caritas.

Najmilszym akcentem świętowania był koncert pt. „Pomyśl Polsko” w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Solistami byli m.in. dwaj bracia pochodzący z Rzeszowa - Robert i Ryszard Cieśla.

Po występie słowa podziękowania wypowiedział bp Jan Wątroba oraz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Poczęstunek przygotowany przez restaurację Sabatini, firmę Res-Drob oraz „Alfred”, a podany przy pomocy młodzieży Zespołu Szkół Gospodarczych i SKC z IX Gimnazjum w Rzeszowie - zakończył uroczystości.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej dziękuje wszystkim za udział w świętowaniu, za złożone życzenia i gratulacje poparte wartościowymi pamiątkami oraz za wpisy w kronice.

Jubileusz_6

Jubileusz_5

 


 

Jubileusz_2

Jubileusz_3

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!

/zdjęcia - Tadeusz Poźniak/


Poprawiony: środa, 24 maja 2017 14:01