Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Rzeszowskie Kaziuki - 1 III 2015 r.

Po raz szesnasty Rzeszowska Caritas zorganizowała Kaziuki. Cztery tysiące piernikowych serc i kilkaset obwarzanków zostało rozprowadzonych przy rzeszowskich kościołach. Pomocnikami w ich nabyciu byli członkowie Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

Gromadzone przy tej sposobności środki służą jako pomoc do wspierania młodych studentów polskiego pochodzenia z: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Rumuni, Mołdawii i Nadniestrza.

Kościół św. Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie z jego proboszczem ks. prałatem Władysławem Jagustynem i zarazem duszpasterzem rzemiosła, po raz kolejny był centrum świętowania. Uroczystą Eucharystię celebrował biskup noszący imię świętego patrona Polski i Litwy – ks. Kazimierz Górny. Zgromadzeni usłyszeli w homilii m. in.: „Jesteśmy w Wielkim Poście wezwani do przemiany. Mieć jak najmniej potrzeb, a wówczas człowiek będzie szczęśliwy. Nie gonić za uznaniem, sławą, karierą i bogactwem… W pielgrzymce naszego życia jest wielka pomoc od świętych. Święty Kazimierz wychowany przez dziejopisarza Długosza zakochał się w Panu Bogu i dlatego stawiał sobie wielkie wymagania. Wierzył w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przed którym często klękał i się modlił. Kochał Matkę Bożą. Zajaśniał także wielkim miłosierdziem.” Nawiązując do idei Kaziuków kaznodzieja zauważył, że nabycie słodkich piernikowych serc jest wyrazem miłości do młodych ze Wschodu. Zachęcając do naśladowania św. Kazimierza biskup powiedział: „Świętym jest na ziemi ten, kto umie zachować przyjaźń ze świętymi.”

Przed błogosławieństwem prezes Civitas Christiana na Podkarpaciu Jerzy Sołtys wręczył biskupowi złotą odznakę przyznaną mu przez Zarząd Główny. Następnie prezes Polskiego Radia Rzeszów Henryk Pietrzak przekazał pasterzowi 30 godzin nagrań oficjalnych wystąpień i przemówień.

Po Mszy św. przed kościołem, obok stoisk z sercami i obwarzankami młodzi studenci zaprezentowali piękny program o św. Kazimierzu, przygotowany pod kierunkiem swoich opiekunów z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Caritas dziękuje wszystkim, którzy swoja ofiarą wsparli tę inicjatywę.

KAZIUKI_1

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!! 
Zapytanie ofertowe 1/02/2015/CSPPW na przeprowadzenie 16 szkoleń dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku

W związku realizacją przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej projektu pt. „Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 16 szkoleń dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. Zamówienie podzielono na 16 części (obejmujących wymienione szkolenia dla podanej liczby uczestników i wymaganego minimalnego zakresu godzinowego szkolenia):

 1. część I – SCSPPW/2015/02/1/01 – szkolenie instruktora zajęć teatralnych i kabaretowych – 4 uczestników, co najmniej 158 osobogodzin szkolenia;
 2. część II – SCSPPW/2015/02/1/02 – szkolenie z obsługi sprzętu audio-video – 4 uczestni-ków, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 3. część III – SCSPPW/2015/02/1/03 – szkolenie z obsługi sprzętu multimedialnego – 4 uczest-ników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 4. część IV – SCSPPW/2015/02/1/04 – szkolenie kulinarne – 4 uczestników, co najmniej 158 osobogodzin szkolenia;
 5. część V – SCSPPW/2015/02/1/05 – szkolenie z zakresu obsługi platformy spacerów multi-medialnych – 4 uczestników, co najmniej 158 osobogodzin szkolenia;
 6. część VI – SCSPPW/2015/02/1/06 – szkolenie w zakresie podstaw i różnorodnych technik fizjoterapii (w tym hydroterapii) – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 7. część VII – SCSPPW/2015/02/1/07 – kurs PNF podstawowy – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 8. część VIII – SCSPPW/2015/02/1/08 – szkolenie z zakresu fizjoterapii w geriatrii i opiece paliatywnej – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 9. część IX – SCSPPW/2015/02/1/09 – szkolenie z zakresu IBITA Bobath dla dorosłych – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 10. część X – SCSPPW/2015/02/1/10 – szkolenie z zakresu profilaktyki upadków u pacjentów geriatrycznych – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 11. część XI – SCSPPW/2015/02/1/11 – szkolenie z zakresu ogrodnictwa, warzywnictwa, sadownictwa, florystyki, bukieciarstwa oraz hodowli małych zwierząt (m.in. akwarystyki) – 4 uczestników, co najmniej 158 osobogodzin szkolenia;
 12. część XII – SCSPPW/2015/02/1/12 – szkolenia z zakresu podstaw ICT, obsługi komputera i urządzeń multimedialnych – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 13. część XIII – SCSPPW/2015/02/1/13 – szkolenia z zakresu prowadzenia warsztatów artystycznych – 4 uczestników, co najmniej 158 osobogodzin szkolenia;
 14. część XIV – SCSPPW/2015/02/1/14 – warsztaty dialogu międzypokoleniowego – 4 uczestni-ków, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia;
 15. część XV – SCSPPW/2015/02/1/15 – szkolenie z zakresu podstaw organizacji pobytu gości – 4 uczestników, co najmniej 158 osobogodzin szkolenia;
 16. część XVI – SCSPPW/2015/02/1/16 – szkolenia z zakresu obsługi wyposażenia sali relaksu – 4 uczestników, co najmniej 200 osobogodzin szkolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1/02/2015/CSPPW na przeprowadzenie 16 szkoleń dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku (PDF, 65 kB)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty (PDF, 195 kB)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty (DOC, 202 kB)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Klauzula antykorupcyjna dla oferenta (PDF, 53 kB)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Klauzula antykorupcyjna dla oferenta (DOC, 53 kB)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Szczegółowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 
Zimowisko dla dzieci z województwa małopolskiego

W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej przebywa na zimowisku 90 dzieci z województwa małopolskiego z dekanatu Biecz i Gorlice. Kierownikiem turnusu jest pani Stanisława Stasik. Dzieci wykorzystując zimę ubogacają swój odpoczynek możliwościami ośrodka (m. in. hipoterapią, zwiedzając Centrum Ekumeniczne i zapoznając się z projektem NATURA 2000). W ciągu tygodnia dzieci przeżyły bardzo owocne spotkania o bezpieczeństwie i profilaktyce z przedstawicielami PSP, Policji, brały również udział w licznych konkursach. Posługę kapelana pełnił będący na urlopie zdrowotnym, misjonarz Gwatemali - ks. Roman Czenczek.

W Środę Popielcową do dzieci przybył biskup Edward Białogłowski wraz z dyrektorem Caritas ks. Stanisławem Słowikiem oraz s. Joanną Smagacz. Podczas Eucharystii, przed obrzędem posypania popiołem w homilii biskup zwrócił się do wszystkich słowami: Dzień ten jest wyznaniem wiary, że Bóg jest, ale trzeba się z Nim spotykać i odwrócić się od zła rozrywając serce, jak podpowiada prorok Joel. Czas spoglądać w serce podejmując 3 wielkopostne praktyki: post, modlitwę i jałmużnę.

Podczas skromnej agapy (z racji charakteru dnia) pasterz kościoła rzeszowskiego podziękował organizatorom zimowiska, jak również wręczył pani kierownik i wszystkim opiekunom–wolontariuszom pamiątkowe książki.

ferie_4

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!