Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Kolonia polonijna w Ośrodku w Myczkowcach

W dniach od 10 do 23 czerwca br. na zaproszenie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach przebywa na kolonii 142 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy z: Czortkowa, Koziatynia, Lwowa, Sławuty i Wołodarska.

Odpoczynek został zrealizowany przy finansowym wsparciu Kancelarii Senatu (dla 18 dzieci). Resztę środków pokrył Biskup Rzeszowski, a także Caritas Polska, Caritas diecezji i Wojewódzki Dom Kultury.

Podczas wypoczynku dzieci korzystają z licznych atrakcji Ośrodka (hipoterapia, zwierzyniec, Centrum Ekumeniczne, Ogród Biblijny oraz boiska sportowe), a także zwiedzają Bieszczady i okolice.

21 czerwca br. w Rzeszowie – w stolicy diecezji – koloniści spotkali się z ks. bp. Kazimierzem Górnym; który w kościele św. Krzyża celebrował w ich intencji Eucharystię. W homilii biskup pozdrowił uczestników, dziękując im za kultywowanie tradycji i piękne śpiewy. Wyraził także wdzięczność społecznej kadrze wychowawców, na czele z Marią Miąso – wieloletnim kierownikiem niniejszych turnusów.

Podczas Liturgii dzieci śpiewały pieśni w języku polskim i ukraińskim.

Stało się tradycją, że po Mszy św. nasi goście zostali poczęstowani pizzą i lodami - przy posłudze członków SKC z IX Gimnazjum w Rzeszowie.

 

Ukraina_1

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!! 
Wiosenne Spotkania Szkolnych Kół Caritas w Roku Miłosierdzia

Z okazji trwającego Roku Miłosierdzia – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała Wiosenne Spotkania Wolontariuszy i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Odbyły się one w 8 miejscach: 18 maja w Jaśle (kościół oo. Franciszkanów), 20 maja w Gorlicach (bazylika pw. Narodzenia NMP), 24 maja w Kolbuszowej (kościół pw. Wszystkich Świętych), 31 maja w Rzeszowie (Katedra), 3 czerwca w Rzeszowie (bazylika oo. Bernardynów), 6 czerwca w Sędziszowie Młp. (kościół pw. Miłosierdzia Bożego), 8 czerwca w Sokołowie Młp. i 9 czerwca w Strzyżowie (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP).

Każde spotkanie rozpoczynało się Mszą św. w kościele stacyjnym Roku Miłosierdzia. Swoją obecnością zaszczycił Wolontariuszy Biskup Edward Białogłowski oraz Biskup Kazimierz Górny. W kazaniu, które głosił wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała – uwagę zwrócono na trwający Rok Miłosierdzia i wynikające z niego implikacje. Kaznodzieja przywołał również słowa Ojca św. Franciszka, skierowane 24 kwietnia br. do nastolatków przybyłych do Rzymu z okazji Roku Miłosierdzia: „Nie zadowalajcie się miernotą, „wegetując”, wygodnie siedząc… Niech waszym codziennym programem będą dzieła miłosierdzia: entuzjastycznie ćwiczcie się w nich, byście się stali mistrzami życia! W ten sposób będziecie uznani za uczniów Jezusa. I zapewniam was: wasza radość będzie pełna.” Na zakończenie Mszy św. – dyrektor rzeszowskiej Caritas – ks. prał. Stanisław Słowik odczytał jubileuszową modlitwę z okazji 1050-lecia chrztu Polski, a także zostały odmówione modlitwy związane z zyskaniem odpustu zupełnego.

Po Eucharystii członkowie SKC brali udział w spotkaniu szkoleniowym, podczas którego został wyświetlony film dotyczący Ogólnopolskiego Zjazdu SKC w 2015 r. w Rzeszowie, a także odśpiewano jubileuszowy hymn SKC pt. „Serdeczne miłosierdzie”. Po tej prezentacji – księża prowadzący spotkanie (ks. prał. Stanisław Słowik, ks. prał. Władysław Jagustyn i ks. dr Piotr Potyrała) podzielili się refleksami dotyczącymi trwającego Roku Miłosierdzia oraz propozycjami działań dla SKC (m.in. „Kilometry Caritas” oraz ogólnodiecezjalny konkurs SKC). Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie delegacji każdego SKC Dyplomu Miłosierdzia nadanego przez Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę. Każdy otrzymał również okolicznościowy folder.

Spotkania są integralną częścią formacji młodzieży zaangażowanej w katolicki wolontariat Szkolnych Kół Caritas. To okazja do wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń, rozmowy i mobilizacji do pomagania ludziom ubogim, niepełnosprawnym, samotnym… W tegorocznych spotkaniach formacyjnych wzięło udział ok. 1500 członków Szkolnych Kół Caritas.

ks. Piotr Potyrała

wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

SKC_10

SKC_2

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!