Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas

W Ośrodku w Myyczkowcach w dniu 25 sierpnia 2014 r. podczas szóstego turnusu, odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W sumie w akcji letniej uczestniczyło 1000 osób. Wypoczywający byli kierowani przez parafie, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Urzędy Gminy. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 111 wychowawców, 21 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 6 duszpasterzy, 1 siostra zakonna, 1 diakon i 3 kleryków WSD z Rzeszowa, a także 2 lekarzy i 19 pielęgniarek.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez Caritas Polska, turnusy te poprzedził 14-dniowy turnus kolonii polonijnej dla dzieci z Ukrainy, w której uczestniczyło 180 osób z Koziatynia, Czortkowa, Doliny, Sławuty, Wołodarska i Lwowa. Opiekę nad dziećmi społecznie podjęło 31 opiekunów, tj.: kierownik, kapelan, diakon, siostra zakonna, lekarz, 2 pielęgniarki, 8 wychowawców z Polski i 16 wychowawców z Ukrainy.

Akcja wakacyjna mogła się odbyć dzięki środkom finansowym otrzymanym z: MPiPS – FIO, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Etyka i Energia, WORD z Krosna i Rzeszowa, Urzędów Gmin w Sędziszowie Młp., Skołyszynie, Bieczu, Ropczycach, Głogowie Młp., Czudcu, Niebylcu, Urzędu Miasta w Jaśle, MOPS w Rzeszowie i Boguchwale. Pozostałą kwotę całej akcji pokryły środki własne Caritas Diecezji Rzeszowskiej, z cegiełek oraz indywidualnych osób. Wszystkim za finansowe wsparcie Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie dziękuje.

W ramach wypoczynku prowadzone były programy szkoleniowe przez WORD z Krosna i Rzeszowa, Komendę Powiatową Policji z Leska, PZMot z Rzeszowa. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Leska, Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego z Rzeszowa, Państwową Inspekcję Pracy z Rzeszowa, a także IPN z Rzeszowa, Stowarzyszenie Etyka i Energia, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Bieszczadzki Park Narodowy.

Realizując projekt FIO, podczas kolonii przeprowadzono Warsztaty Sztuki Ludowej w zakresie rzeźby, malowania ikon, tkactwa, ikebany; wycieczki do Parku Narodowego i jego otuliny oraz piesze wędrówki po Połoninach. Dzieci na miejscu korzystały z atrakcji ośrodka: hipoterapii, zwierzyńca, poznawały historię kościoła katolickiego, grecko-katolickiego oraz prawosławnego w południowo-wschodniej Polsce, na Słowacji i na Ukrainie poprzez Centrum Ekumeniczne. Dzieciom przybliżone zostało dzieło zbawienia w miejscowym Ogrodzie Biblijnym. Zadanie misyjne Kościoła zaprezentował kolonistom misjonarz ks. Roman Czenczek. Dzieci zapoznano również z bezpieczną turystyką, formami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego poruszania się na drodze. Realizowane były również Warsztaty Edukacji Ekologicznej w zakresie: Apteki Natury, Darów Natury, Ekstremum Natury oraz Tropiciela Natury, a także warsztaty z fizyki, chemii i robotyki. Wakacyjna

Akcja Caritas nie mogła się odbyć bez wielu darczyńców i sponsorów, do których należą: Piekarnia Szelc z Leska, Piekarnia Buś z Nowej Dęby i Hurtownia ANIA z Rzeszowa.

Na każdym turnusie nie zabrakło obecności Księży Biskupów z dobrym słowem, błogosławieństwem i słodyczami.

Z dziećmi VI turnusu, którego kierownikiem była Anna Szlęzak, a kapelanem ks. dr hab. Jacenty Mastej z KUL - spotkali się m.in.: bp Edward Białogłowski, dyrektorzy – ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, s. Joanna Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej, delegat marszałka województwa, wicekurator Antoni Wydro, dyrektorzy WORD z Rzeszowa i Krosna, dyrektor PZMot z Rzeszowa, komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Leska, wójt Gminy Solina, przedstawiciele z MOPS z Rzeszowa i ZSG z Rzeszowa a także kierownicy poprzednich turnusów.

Dzieci zaprezentowały specjalny program słowno-muzyczny o miłości, z którego wynikało, że „szczęśliwe życie bez miłości, jest utopią, a każdy z nas otrzymał ręce, by dawać serce”. Wystąpiły też dzieci z Ukrainy, których jedenaście uczestniczy w tym turnusie. W modlitewnym przesłaniu prosiły, by nie było gniewu w ich kraju, by było darowanie win: „co komu do tego, że my tak kochamy”.

Następnie goście zwiedzili wystawę, która jest częścią wakacyjnego projektu i umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – FIO. Kolejnym punktem spotkania było dyskusyjne omówienie całego projektu wakacyjnego. Wzięli w nim udział zaproszeni goście oraz kierownicy wakacyjnych turnusów. Podsumowując dyskusję bp Edward Białogłowski złożył podziękowanie wszystkim posługującym podczas wakacyjnej akcji, a przede wszystkim za rzeczywistość atmosfery dobrego domu, a także za ogrom wymiarów formowania człowieka, które odkrywają wiele predyspozycji dzieci.

Od dwudziestu lat nad całością wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży czuwa ks. Bogdan Janik - dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach.

WAC_1

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


 
Pomoc dla poszkodwanych przez nawałnicę !!!

W wyniku nawałnicy, która w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014 r. przeszła nad Rzeszowem i okolicami, szczególnie nad Malawą, uszkodzonych zostało ok. 40 domów.

W dniu 14 sierpnia br. poszkodowanych odwiedził Ordynariusz Diecezji Bp Jan Wątroba oraz dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. Stanisław Słowik, wyrażając tym samym solidarność z nimi, jak również zapoznając się z rozmiarem doznanych szkód oraz przebiegiem prac zabezpieczających, które podjęli strażacy i właściwe służby. Poszkodowani mieszkańcy Malawy ze wzruszeniem przyjęli pełną troski wizytę Pasterza diecezji.


Wszyscy ludzie dobrej woli mogą okazać pomoc, składając ofiarę na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej

96 1020 4391 0000 6902 0002 2616

pod hasłem

NAWAŁNICA.

 

ks. Władysław Jagustyn

wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej


Burza_5

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!