Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Biskup Rzeszowski w schronisku dla bezdomnych kobiet

W dniu 21 października br. ks. bp Jan Wątroba - Ordynariusz Rzeszowski w godzinach popołudniowych przybył do schroniska dla bezdomnych kobiet w Racławówce k/Rzeszowa. Aktualnie w placówce prowadzonej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przebywają 22 kobiety. Gościa powitał prezes Towarzystwa Aleksander Zacios oraz kierownik Teresa Korczykowska-Gibała. Caritas reprezentowali: ks. Stanisław Słowik – dyrektor oraz sekretarz s. Joanna Smagacz. Po zwiedzeniu schroniska biskup poprowadził w oratorium nabożeństwo różańcowe. W skierowanym słowie pozdrowił zgromadzonych. Zwrócił także uwagę na osobę św. Jana Pawła II, w przeddzień liturgicznego święta naszego Rodaka. Pasterz wskazał na szczególne umiłowanie nabożeństwa różańcowego, którym charakteryzował się papież z Polski. Ordynariusz rzeszowski nawiązał także do bł. ks. Jerzego Popiełuszki wspominając, że ten kapłan, jako kleryk w wojsku był prześladowany za noszony na palcu różaniec. Po arcypasterskim błogosławieństwie wszyscy zgromadzili się w jadalni na agapie.

raclawowka_2

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


 
20 lat działalności Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach

W Ośrodku Caritas w Myczkowcach w dniu 18 października br. odbyło się VIII Spotkanie Ekumeniczne przy Centrum Kultury Ekumenicznej. Tematem sesji naukowej były „Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I wojny światowej w Karpatach”. Licznie przybyłych gości z Polski i Ukrainy serdecznie powitał dyrektor Ośrodka ks. Bogdan Janik. Następnie rozpoczęła się sesja naukowa, którą prowadził ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa z Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Prelegenci zaprezentowali następujące referaty:

– prof. Michał Parczewski z Uniwersytetu Rzeszowskiego - „Krzyż ze Zwierzynia: niezwykłe losy niezwykłego zabytku”,

– mgr Zbigniew Sobota z Brzozowa – „Szlak bojowy 24 dywizji armii austro-węgierskiej w latach 1914-1915”,

– ks. prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego - „Kapelani c.k. armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej”,

– referat ks. dra Sławomira Zycha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - „Bitwa Gorlicka w relacji ks. Bronisława Świeykowskiego” - wygłosił ks. dr Tadeusz Bratkowski,

– mgr Bogdan Augustyn, przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki - „Rola konwiktu chyrowskiego OO. Jezuitów w działaniach wojennych I wojny Światowej”,

– Roman Frodyma (SPT Karpaty) - „Galicyjskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej”.

Wykłady zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem i nagrodzone gromkimi brawami.

Następnie odbyła się dyskusja, w której każdy z uczestników mógł zabrać głos lub zadać pytanie do prelegentów. Następnie wszyscy uczestnicy sesji udali się na smaczny obiad.

Po smacznym obiedzie ks. Biskup Jan Wątroba przeciął wstęgę i uroczyście otworzył wystawę plenerową. Wystawa poprzez tematykę przygotowaną przez rzeszowski oddział IPN-u ukazuje Bieszczady w PRL-u (1944 – 1989) i przybliża krajobraz kulturowy Bieszczadów i okolic.

O godz. 1500 rozpoczęła się uroczysta Msza św. dziękczynna za 20 lat działalności Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego w Myczkowcach. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. bp Jan Wątroba. W uroczystej celebrze wzięło udział 23 kapłanów. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Kaznodzieja przedstawił historię powstania Ośrodka, jego rozwój i działalność, wymienił zaangażowane osoby i instytucje, dzięki którym Ośrodek funkcjonuje, rozwija się i pomaga potrzebującym. Szczególną wdzięczność wyraził księdzu Bogdanowi Janikowi dyrektorowi sprawującemu tę funkcję od chwili powstania OWR Myczkowce.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła II zapalono znicze, złożono kwiaty i odmówiono okolicznościowe modlitwy. Spotkanie modlitewne zakończyło się odśpiewaniem w języku polskim i ukraińskim pieśni „My chcemy Boga”.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której przy dźwiękach kapeli ludowej z Czudca zebrani delektowali się wyśmienitymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni OWR Myczkowce. W czasie biesiady ks. Bogdan Janik zaprezentował specjalnie nakręcony jubileuszowy film dotyczący historii i działalności Ośrodka. Zaproszeni goście zabierali głos i dziękowali księdzu Dyrektorowi Bogdanowi Janikowi za współpracę i składali wyrazy uznania za dokonane dzieła.

Na zakończenie przed figurą Królowej Matki Pięknej Miłości w modlitwie różańcowej wyrażono wdzięczność Panu Bogu za 20 lat działalności Ośrodka, a także modlono się za pracowników oraz wolontariuszy żywych i zmarłych.

OWR_6

OWR_6

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!

Więcej informacji o działalności Ośrodka można znaleźć na jego stronie internetowej - ZAPRASZAMY !!!