Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Sejmik Rehabilitacyjny województwa podkarpackiego

W sobotę 28 marca br. po raz XXIV obradował Sejmik Rehabilitacyjny województwa podkarpackiego. Organizatorami pochylenia się nad problemami niepełnosprawności byli: Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacja Caritas na rzecz budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Obrady w Urzędzie Wojewódzkim poprzedziła Eucharystia w Sanktuarium Pani Rzeszowa, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Koncelebrowali z nim: dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej - ks. Artur Janiec oraz dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - ks. Stanisław Słowik, a także OO. Bernardyni.

W homilii biskup nawiązując do odczytanej Ewangelii powiedział m. in.: „Jezus po dziś dzień przebywa w Kościele ale jest tylko jedna metoda by Go znaleźć. Trzeba Go pochwycić miłością. To On utożsamia się z każdym człowiekiem ubogim, chorym… Ta Miłość zatriumfowała w poranek wielkanocny.” Nawiązując do sejmikowych obrad Pasterz Kościoła rzeszowskiego powiedział, że „w logikę miłości wpisuje się nasze spotkanie ale także to co czyni się na co dzień dotykając każdego dnia Jezusa w bliźnim”.

Podczas obrad sejmikowych referat, do którego odnosili się wszyscy zabierający głos wygłosił inicjator sejmików prof. dr hab. Andrzej Kwolek. Głos zabierali m. in.: prorektor URz Sylwester Czopek, dyrektor Instytutu Fizjoterapii Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, dyr. Wydziały Polityki Społecznej PUW Monika Prokop, dyrektor WUP Tomasz Czop, Kurator Oświaty, przedstawiciele PFRON, NFZ, prezydenta Rzeszowa, dyrektor MOPS z Rzeszowa, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej i dr inż. Mieczysław Janowski. Bardzo ważnymi wystąpieniami były głosy ludzi z niepełnosprawnością, wśród których byli mistrzowie Polski w rugby.

Komisja wnioskowa odnotowała liczne propozycje, które będą przesłane do odpowiednich instytucji. Obrady podsumował dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i zarazem prezes Fundacji Caritas.

Stało się dobrą tradycją, że obok sejmikowego zamyślenia prezentowane były bardzo piękne prace placówek Osób Niepełnosprawnych.

Posługę wolontariuszy w obradach pełnili studenci fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


 
Zawiadomienie o wykorze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 1/02/2015/CSPPW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 1/02/2015/CSPPW na przeprowadzenie 16 szkoleń dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 1/02/2015/CSPPW na przeprowadzenie 16 szkoleń dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku, którego wartości przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000,00 € realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku” zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Projekt jest dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania 1/02/2015/CSPPW

Skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1/02/2015/CSPPW

Zamieszczamy skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1/02/2015/CSPPW na przeprowadzenie 16 szkoleń dla personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku ze względu na omyłkowe nieuwzględnieniem ofert przesłanych pocztą elektroniczną we wcześniejszym zawiadomieniu.

Pliki do pobrania:

Skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania 1/02/2015/CSPPW

 
1% podatku na potrzebujących w Diecezji Rzeszowskiej

1 %_1


podatku dla dzieci i osób niepełnosprawnych, to 100 % serca !!!

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Po raz kolejny podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Od wielu lat organizacją taką w Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest Caritas Bliźni w Potrzebie, która realizuje konkretne cele dzięki funduszom pozyskanym z 1%.

W imieniu tysięcy tych, którym w różny sposób Caritas Bliźni w Potrzebie pomogła – dziękuję z głębi serca. Dziękuję za ogromne zaufanie i ciągłe wspieranie naszych działań. Dość wspomnieć, że w ostatnich latach otrzymaliśmy w ramach przekazanego 1% podatku za rok 2008 ponad 293 tys. zł, za rok 2009 – 213 tys. zł, za rok 2010 – 198 tys. zł, za rok 2011 – 263 tys. zł., za rok 2013 - 205 tys. zł.

Dzięki Waszej deklaracji stało się wiele dobra w formie leczenia dzieci, wśród nich Oli z Ropczyc, która przeszła drogą i udaną operację w Szwajcarii. Z Waszej ofiary dofinansowane są rozbudowy i remonty placówek dla osób niepełnosprawnych m.in.: w Kolbuszowej, Różance, Gorlicach; wspierany jest także wypoczynek dla dzieci z rodzin biednych i wielodzietnych.

Szanowni Państwo! Caritas prowadzi m.in.: Centrum dla Osób Niepełnosprawnych, Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Środowiskowe Domy Samopomocy, 2 Domy Pomocy Społecznej, 3 duże kuchnie dla ubogich, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 3 Stacje Opieki, Dom Samotnej Matki z Oknem Życia oraz Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny, w którym w ciągu roku na wakacjach i podczas ferii zimowych wypoczywa 2000 dzieci.

W kolejnym roku służby najbardziej potrzebującym zwracamy się ponownie z gorącą prośbą o przekazanie 1% na realizowane przez nas dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych oraz promowanie w swoim środowisku tej inicjatywy.

Przy okazji przypominamy i podkreślamy, że aż 98,48 % zebranych pieniędzy trafia do potrzebujących. Reszta, czyli zaledwie 1,52 % to wydatki na obsługę całej działalności – afisze, ulotki itp.

Sam sposób przekazania 1 % jest taki sam, jak w roku ubiegłym: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać: nr KRS naszej Caritas (0000251723) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).

Poniżej znajduje się link darmowego programu do wypełniania zeznań z wpisaną adnotacją o przekazaniu 1% na Caritas Bliźni w Potrzebie i możliwością wybrania szczegółowego celu.


Bóg zapłać za pomoc i zaufanie !!!

ks. Stanisław Słowik – dyrektor

CARITAS POMAGA - POMÓŻ CARITAS


Darmowy program Firmy INFONETAX

do wypełniania PIT za 2014 rok


UWAGA: do uruchomienia programu potrzebne jest zainstalowanie na komputerze wtyczki Adobe Flash Player