Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Radość wakacji…

W dniu 15 lipca 2014 roku do odpoczywających w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach przybyli goście: bp Edward Białogłowski, ks. Jan Szczupak – proboszcz parafii farnej w Rzeszowie i zarazem dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Rzeszowie oraz dyrektor CDR ks. Stanisław Słowik. Radosne dzieci zgromadzone na auli ośrodka śpiewem i oklaskami powitały gości. Do nich dołączył dyrektor Ośrodka ks. Bogdan Janik. Kierownik turnusu Bożena Pasieka przedstawiła odpoczywających, realizowany program i wprowadziła w refleksyjny program zaprezentowany przez młodych kolonistów. Przemawiając do zgromadzonych bp Edward zwrócił uwagę na symbolikę sakramentów i działań Kościoła oraz udział w odpoczynku poprzez nabycie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Następnie Pasterz wręczył pani kierownik, kapelanowi turnusu ks. Krzysztofowi Cieśli oraz kadrze medycznej i wszystkim wychowawcom pamiątkowe książki za ich społeczna posługę.

dzieci_1

kolonia_10

Galeria - ZAPRASZAMY !!!


 
Wakacje dla dzieci w Centrum Caritas w Budach Głogowskich

Od 8 do 11 lipca 2014 r. w Centrum Caritas w Budach Głogowskich zorganizowany był turnus „Wakacje z «Naturą 2000»”, w którym uczestniczyły dzieci z gminy Głogów Małopolski. Każdego dnia z wielką radością przybywało tam ok. 80 dzieci, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, a także uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych. Dzieci oglądały filmy dotyczące ochrony roślin i zwierząt w obszarach „Natura 2000”, spotykały się z ciekawymi ludźmi (m.in. z policjantami), uczestniczyły w konkursach i zabawach oraz brały udział w zajęciach sportowych. Wakacyjny turnus dla dzieci odbył się dzięki współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koordynacją zajęć zajmowali się: Justyna Ładoś oraz ks. Piotr Potyrała, wspierani przez wolontariuszy.

dzieci_5

dzieci_9

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!