Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Gala Ubi Caritas 2015

25 lat temu Konferencja Episkopatu Polski przywróciła do działalności Caritas Polska. Organizacja ta w imieniu Kościoła w Polsce koordynuje działalność charytatywną, diecezjalne Caritas bezpośrednio współpracują z Caritas Polska. 9 października 2015 r. w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Rodzina troską Caritas”, w której wzięli udział: dyrektor Caritas Liban, dyrektor generalny Caritas Syria oraz sekretarz generalny Caritas Internationalis z Rzymu.

Następnego dnia uczestnicy konferencji, a także aktualni dyrektorzy Caritas oraz zaproszeni goście wzięli udział w Gali Ubi Caritas w Teatrze Polskim w Warszawie. Gala ma wymiar ekumeniczny i dlatego uczestniczyli w niej również przedstawiciele Kościoła prawosławnego i protestanckiego.

To szczególne spotkanie prowadził redaktor Krzysztof Ziemiec. Podczas Gali nie zabrakło wspomnień z początku działalności Caritas Polska, a także krótkiej prezentacji szerokiego wachlarza działań, które podejmują Caritas Polska i Caritas diecezjalne. Dla zobrazowania warto przypomnieć, że pomoc wiernych w Polsce dociera do 49 krajów świata. Pieniądze, dary rzeczowe (żywność, ubrania, leki, sprzęt medyczny) przesłano m.in. na Białoruś, do Czech, Turcji, Serbii, Japonii czy Indii – zazwyczaj w sytuacji, gdy w tych krajach dochodziło do klęsk żywiołowych, kataklizmów, czy wojen. Obecnie pomoc ta płynie na Bliski Wschód i Ukrainę, ale duża akcja charytatywna została przeprowadzona w tym roku na rzecz osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Nepalu.

Przez scenę Teatru Polskiego przeszło wielu ludzi związanych z działalnością Caritas. Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprezentował okoliczności sprzed 20 lat dotyczące powołania pierwszego Szkolnego Koła Caritas w Rzeszowie, które dało impuls do działania tego wolontariatu w ponad 2700 szkołach w Polsce, a także do zaistnienia kilkudziesięciu Caritas Academica oraz Przedszkolnych Kół Caritas.

Z racji Jubileuszu Caritas Polska przyznała zasłużonym dla Caritas, w tym mediom oraz przedstawicielom każdej diecezji statuetki św. Faustyny - autorstwa Krzysztofa Brzuzana z Rzeszowa. Wśród odznaczonych znaleźli się także ks. Władysław Jagustyn i ks. Bogdan Janik – wicedyrektorzy Caritas naszej diecezji.

Występ Natalii Niemen zakończył uroczystą Galę Ubi Caritas.

Ubi Caritas_1

Ubi Caritas_5

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


 
Formacyjne spotkanie dla członków PZC !!!

3 października 2015 r. odbyło się w Budach Głogowskich w dwóch turach spotkanie formacyjne dla członków Parafialnych Zespołów Caritas z następujących dekanatów: Rzeszów Południe, Rzeszów Katedra, Wielopole, Ropczyce, Strzyżów, Czudec, Tyczyn, Nowy Żmigród, Dębowiec, Kolbuszowa Wschód, Kolbuszowa Zachód, Brzostek i Frysztak.

Głównym celem jesiennego zjazdu było przygotowanie do Roku Jubileuszowego ustanowionego przez papieża Franciszka, a poświęconego Miłosierdziu. Podczas spotkania nawiązano także do aktualnego Synodu Biskupów w Rzymie i do przyszłorocznego Jubileuszu Chrztu Polski. Rozważania wprowadzające do tajemnic różańca były poświęcone głównie Bożemu Miłosierdziu. Do modlitwy różańcowej włączono intencję za Synod i ojców synodalnych, wśród których jest biskup Jan Wątroba.

Tradycyjnie druga część spotkania dotyczyła aktualnych zadań, które podejmuje Caritas w wymiarze parafialnym. Podsumowano 25-lecie reaktywowania Caritas w Polsce oraz 20-lecie Szkolnych Kół Caritas, którego obchody odbyły się w Rzeszowie. Omówiono także ewentualne przygotowania do przyjęcia uchodźców. Zwrócono szczególną uwagę na pomoc rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym oraz osobom niepełnosprawnym i chorym.

Do pierwszej i drugiej grupy wolontariuszy Parafialnych Zespołów przybył biskup Edward Białogłowski. W słowie do zgromadzonych powiedział m.in.: „Pan Bóg pozwala nam żyć w ciekawych czasach, w Roku Miłosierdzia, który będzie miał początek w kościele powszechnym 8 grudnia br., a 13 grudnia w Rzeszowskiej Katedrze.” Kontynuując wystąpienie biskup mówił dalej: „Miłosierdzie nie jest tylko teorią, ale działaniem. Chrzest jest pierwszym dziełem miłosierdzia, które otrzymaliśmy. Chrzest jest zadaniem, a jedną z jego form jest działalność miłosierdzia.” Te słowa wypowiedział w nawiązaniu do 1050 rocznicy Chrztu Polski. Przed błogosławieństwem, kończąc wystąpienie biskup podziękował wszystkim za posługę, jaką pełnią PZC w parafiach.

Agapa była radosnym podsumowaniem spotkania. Odjeżdżając do swoich domów zebrani zabrali ze sobą: bullę papieża Franciszka Misericordiae Vultus, czytanki październikowe z racji 25-lecia Caritas, materiały ze Zjazdu Szkolnych Kół Caritas oraz okolicznościowy obrazek Miłosiernego Samarytanina.

Wielu uczestników formacyjnego zjazdu nawiedziło również Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Głogowie Małopolskim.

Spotkanie prowadzili: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn i ks. dr Piotr Potyrała.

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!

PZC_7